Seiko Day Wheel Disc White 0160281 SKX007 4R36 7S26 English Japanese/Kanji

¥1,600
By SEIKO

Seiko Day Wheel Disc White 0160281 SKX007 4R36 7S26 English Japanese/Kanji

Genuine Products

*Handling time: 3-5 Business days

Fits Seiko
following Seiko movements:
7S26A 7S26B 7S26C
7S36A 7S36B 7S36C
NH26A NH36A
4R36A